Νιπτήρας (με ποδοβαλβίδα) υγειονομικού τύπου

Οι υγειονομικοί νιπτήρες χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν φέρουν βαλβίδα χειρός έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επιμόλυνση των χεριών και κατ’ επέκταση και τον τροφίμων.Οι συγκεκριμένοι νιπτήρες λειτουργούν με ποδοβαλβίδα και αποτελούν νομοθετική υποχρέωση.